دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:

اطلاعات مربوط به این مطالعه با بهره گیری از پرسشنامه و به روش نمونه‏گیری تصادفی‏ از پاسخگویان استان خراسان رضوی در سال 1385 جمع‏آوری خواهد گردید. پس از مراحل انجام پیش آزمون با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد حجم بهینه نمونه تعیین خواهد گردید تا با این کار نمونه مورد مطالعه بتواند نمونه مناسبی جهت تفسیر نتایج پژوهش باشد.

 

1-8 قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی)

پژوهش حاضر در استان مشهد در بازه زمانی سال 1393 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. موضوع پژوهش مطالعه اندازه برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد روش ارزش‌گذاری مشروط در این استان می‌باشد.

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری

برای برآورد اندازه تمایل به پرداخت مالیات بر کرین، مصاحبه با افرادی انجام خواهد گردید که از نظر درآمدی مستقل باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد ساکن استان مشهد می‌باشد. نمونه آماری پژوهش، به صورت کاملاً تصادفی پس از تفهیم موضوع پژوهش توسط محقق جهت پاسخگویی به پرسشنامه‌های تنظیم شده، مورد پرسش و پاسخ قرار خواهند گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-10 واژگان اصلی

توسعه پایدار: طبق تعریف رابرت سولو[1]، وضعیت پایدار به وضعیتی گفته می گردد که بیانگر عدالت بین نسلی باشد، به بیانی دیگر سولو اظهار می کند که منابع در افق بلند مدت، بایستی به گونه‌ای تخصیص داده گردد که منافع نسل‌های بعدی نیز مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس توسعه پایدار، توسعه‌ای می باشد که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه توانایی نسل آینده را در برآورده کردن نیازهایشان دچار مشکل کند.

[1]Robert Solow، اقتصاددان آمریکایی، استاد دانشگاه و برنده جایزه نوبل سال 1978 در اقتصاد به مناسبت پژوهش در نظریه‌های رشد اقتصادی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن