دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

معضلات فعلی نظام مالیاتی ایران

1-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

2-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه های دولت با در نظر داشتن اتکا به درآمدهای نفتی

3-سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال

4-بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی(هزینه وصول)

5-سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی

 

 

 

دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مالیات می نمایند :

1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت:  به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید.منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده می باشد .

مقصود ازتأمین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این می باشد که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع  درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصاد­ی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تأمین گردد ،پس اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره ­حقی می باشد همگانی، دولت مکلف می باشد طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و طرفداری های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .

بنابراصل سی ام قانون اساسی دولت موظف می باشد که وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد .

وظیفه دولت ایجاد امنیت و آرامش می باشد که مردم هیچگونه هراس وبیمی نسبت به تهدیدات حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته باشند .یکی از زمینه های حفظ امنیت، تقویت بنیه دفاع ملی به مقصود مقابله با هر گونه تجاوز خارجی می باشد که هزینه های آن بایستی توسط دولت تأمین گردد .

2- وصول مالیات گامی درجهت رفع نابرابریهای اجتماعی وتوزیع عادلانه درآمد :  وصول مالیات براساس درآمد اشخاص می‌باشد­پس اشخاصی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد و به خزانه دولت واریز می گردد و از آنجا به بخشهایی زیرا صنعت وکشاورزی و غیره اختصاص می یابد. این اقدام دوتأثیردارد، یک تأثیرآن این می باشد که به کمک مالیاتهای وصول شده، امکانات رفاهی وزیر بنایی در جامعه ایجاد می گردد . تأثیر مالیاتها بر کاهش فقر ونابرابریها این می باشد که وقتی مالیاتها وصول می گردد قسمتی از آن صرف اموری زیرا تأسیس مدارس وآموزش رایگان ­برای همه افراد جامعه شده مانند افرادی که از نظر درآمدی امکان تحصیل درصورت رایگان نبودن را نخواهند داشت .

مالیات یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد می باشد و تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده وبه نحوی در توزیع درآمد افراد تأثیر دارند . بطور مثال یکی ازمالیاتهای مؤثر بر توزیع درآمد که قادر می باشد نابرابری را کاهش دهد، مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص می باشد. بایستی توجه داشت هرچه نرخ این نوع مالیات بیشترباشد تأثیر آن در توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. اما اگرنرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تأثیرنامساعد این نوع مالیات نه تنها توزیع درآمد بهبود نمی یابد بلکه نابرابری را نیز افزایش می دهد علاوه بر مالیات بردرآمد اتفاقی سایر مالیات های مستقیم، مانند مالیات بر حق تمبر، نقل و انتقال املاک و حق الامتیاز وحق کسب و پیشه و مالیات بر ارث می تواند در کاهش نابرابری توزیع درآمد تأثیر مهمی اعمال کند .

3- ارتباط مالیات با سیاست گذاری اقتصادی درمالیه عمومی: برای تحقق هدف های اقتصادی هر یک از مالیات های مستقیم می توانند تأثیر داشته باشند. وقتی صنایع نوپای کشور می توانند پیشرفت کنند وجای صنایع خارجی را بگیرند که دولت دراوایل تأسیس آنها را طرفداری نموده وآنها را ازگزند رقابت صنایع خارجی درامان نگهدارد. ( اعمال معافیت ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم ) دراینصورت دولت میتواند ازطریق هردونوع مالیات این نیت را عملی کند اول این که از طریق مالیاتهای غیر مستقیم به کلیه کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شوند حقوق وعوارض سنگینی ببندد در نتیجه قیمت آنها گران شده و بعلت عدم استقبال مردم، دیگر به کشور وارد نشوند و پیش روی صنایع داخلی را مادامی که قدرت کافی بدست نیاورده و محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد از پرداخت مالیاتهای مستقیم معاف نماید، و به این طریق از آنها طرفداری لازم رابه اقدام نماید .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو