دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

 • امیرنژاد و خلیلیان (1385)
 • در مقاله دیگری تحت عنوان “برآورد ارزش وجودی جنگل‌های شمال ایران با بهره گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط “با بکارگیری مدل لاجیت و جمع‌آوری از روش پرسشنامه انتخاب دوگانه از نمونه‌ای 950 نفری به نتایج زیر دست یافتند:
 • 8/65% افراد تحت مطالعه جهت حفظ موجودیت جنگل‌های شمال ایران حاضر به پرداخت مبلغی هستند.
 • متوسط تمایل به پرداخت ماهانه افراد برای ارزش وجودی این جنگل‌ها 15153 ریال (182 هزار ریال در سال) می‌باشد.
 • ارزش وجودی سالانه هر هکتار از جنگل‌های شمال 2/1 میلیون ریال برآورد شده می باشد.
 • نتایج این مطالعه نشان داد که افراد جامعه نسبت به وضعیت جنگل‌های شمال کشور حساس بوده بطوریکه 88% آن‌ها در مورد وضعیت فعلی این جنگل‌ها اظهار نگرانی نموده و توجه بیشتر دولت و سازمان‌های مربوطه را نسبت به این سرمایه‌های ملی و ارزشمند خواستار شدند.
 • پرون و اسماعیلی در پژوهشی با عنوان ” برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان ” با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت و روش حداکثر درست نمایی به نتایج ذیل دست یافتند:
 • میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای ورود به جنگل و تفریح در منطقه برابر 3491 ریال و ارزش کل بدست آمده برای هر خانوار 17870 ریال بود.
 • علی‌رغم آنکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح پایین تا متوسط می باشد، نتایج نشان می‌دهد که مردم برای پرداخت مبلغی جهت بهره گیری از جنگل حرا رضایت دارند، به گونه‌ای که 5/94 درصد از پاسخگویان (259 نفر) برای تفریح و گردش در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی بودند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن