دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه وتحلیل استرتژیک:

تعریف مفهومی :

تحلیل وضع موجود ارائه خدمات،در نظر داشتن مسائل فرهنگی حاصل از انعقاد قرارداد،گنجاندن اهداف کمی در قرارداد،شناسایی جهت گیری های استراتژیکتامین کننده،بازید از جایگاه مکانی تأمین کننده ،برخورداری تأمین کننده ازمزیت رقابتی در زمینه وظیفه موردنظر (دری­نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)

تعریف عملیاتی:

تجزیه وتحلیل استراتژیک که طی آن استراتژیست به دنبال درک جایگاه استراتژیک سازمان می باشد.استراتژی عبارتست از یک طرح واحد همه جانبه وتلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصتها وتهدیدهای محیطی مربوط ساخته ودستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد.(داوری،شانه ساز زاده،۱۳۸۰:۴۳)

 

5-تحلیل هزینه:

تعریف مفهومی :

تجزیه وتحلیل تأمین کننده از نظر مالی،تعیین هزینه های انجام خدمت،مطالعه توجیه مالی انعقاد قرارداد

(دری­نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)

 

تعریف عملیاتی:

هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتی می باشد که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق ­کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند.

 

۱-۴ روش پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه­ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی می باشد.این پژوهش از آن جهت کاربردی می باشد که یافته­های آن در حل معضلات سازمان امورمالیاتی بهکار گرفته می­گردد.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد مطالعه قرار می­گیرند و متغیرهای پژوهش دستکاری نمی­شوند.

جامعه وحجم نمونه پژوهش:

جامعه آماریِ این پژوهش، مؤدیان  و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع­و اطلاعات لازم گردآوری می گردد. بعلاوه نظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه می گردد.حجم نمونه یا همان مجموعه یا گروهی از عناصر یک جمعیت آماری  که به هنگام نمونه گیری برای سنجش برگزیده می شوند که در واقع همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت می باشد، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم داد.

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو