دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی (عسکری وهمکاران1390)

رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی نیز، حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر می باشد که کوشش  می کند ارزیابی شناختی (قضاوت کلی در ارتباط با رضایت از زندگی) وعاطفی (تجربه‌ی هیجانات خوشایند و ناخوشایند) مردم از زندگی شان را مورد مطالعه قرار دهد.در این زمینه معلوم شده می باشد که رضایت از زندگی، از اهداف اصلی افراد می باشد (آناس،1993 نقل از عسکری و همکاران،1390 :54).

شاملو عقیده دارد اگرچه زندگی سعادتمندانه تنها تا اندازه ای به روابط لذت بخش جنسی بستگی دارد اما این روابط، یکی از مهمترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی زندگی زناشوئی می باشد واهمیت آن می تواند با تاثیر بر افکار واحساسات زوجین، به گونه مستقیم یا غیر مستقیم روابط میان آنها رادر ابعاد وسیعی تحت تاثیر قرار دهد(شاملو به نقل از عسکری،1390: 54 ).

2-2-1-2-مطالعه رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی(هزار جریبی وصفری شالی 1388 )

در این پژوهش هدف مطالعه رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی  بوده می باشد که نتایج حاصل از درصد فراوانی هر یک از شاخص‌های پژوهش از نگاه پاسخگویان در جدول شماره دو آمده می باشد. در مجموع مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که اندازه رضایت فردی بیشتر از رضایت در حوزه اجتماعی می باشد، البته نتایج سایر تحقیقات و پیمایش‌های ملی که به مطالعه اندازه رضایت در دو بُعد فردی و اجتماعی[1] پرداخته‌اند، نیز همین نتیجه را تأیید می‌کنند. در مجموع نتایج نشان می‌دهد که اندازه رضایت اجتماعی در حال کاهش می باشد و از طرف دیگر افراد کوشش می‌کنند، که برای آینده شخصی خود برنامه‌ریزی کرده و با در نظر داشتن بالا بردن اندازه تحصیلات، رسیدگی به وضعیت سلامتی، اندازه رضایت فردی خود را بالا ببرند. البته تئوری جبران نیز همین موضوع را مورد تأیید قرار می‌دهد، زیرا براساس این تئوری اگر در یک حوزه احساس نارضایتی یا محرومیت کنند، کوشش می‌کنند که با کوشش در حوزه دیگر به وضعیت بهتری برسند، از این رو، معمولاً افرادی که از حوزه اجتماعی ناامید باشند، اما از لحاظ فردی انگیزه بالایی برای پیشرفت داشته باشند، کوشش می‌کنند که به حوزه‌ی فردی خود توجه بیشتری داشته و اندازه رضایت یا نقطه امید خود را در این حوزه بالاتر ببرند، تا جبرانی در مقایسه با حوزه عمومی و اجتماعی باشد(هزارجریبی وصفری شالی،1388 :18).

[1] – لازم به تبیین می باشد که پیمایش ارزش‌ها و توجه‌های ایرانیان آغاز در سال 1353 توسط اسدی و از سوی پژوهشکده علوم اجتماعی و توسعه ایران انجام گرفت. این پژوهش در 23 شهر و 52 روستای کشور به اجرا درآمد، اما در سال 1374 تحقیقی درخصوص آگاهی‌ها، توجه‌ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی در ایران به کوشش دکتر منوچهر محسنی و از سوی شورای فرهنگ عمومی در 15 شهر کشور انجام گردید. تا اینکه به صورت رسمی از سال 1378 به بعد، پیمایش ارزش‌ها و توجه‌های ایرانیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار گردید که هر دو سال یکبار، توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرا درآید که تاکنون دوبار (دو موج) این طرح به اجرا درآمده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟