دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

۱ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد

1-پرداختها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هریک از افراد با درنظر گرفتن کل درآمدشان، رقمی را بعنوان مالیات بپردازند.

2-مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و اندازه پرداخت مالیات بایستی برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد.

3-زمان اخذ مالیات و سیاق دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات پایین ترین اندازه فشار وارد آید و در عین حال حقوق دولت زایل نگردد.

4-هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته گردد وآنچه به صورت مالیات جمع آوری می گردد بطور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرارگیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۲-۶-۲ معضلات فعلی نظام مالیاتی ایران

1-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

2-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه های دولت با در نظر داشتن اتکا به درآمدهای نفتی

3-سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال

4-بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی(هزینه وصول)

5-سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی

 

 

 

دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مالیات می نمایند :

1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت:  به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید.منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده می باشد .

مقصود ازتأمین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این می باشد که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع  درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصاد­ی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تأمین گردد ،پس اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره ­حقی می باشد همگانی، دولت مکلف می باشد طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و طرفداری های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو