دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نقاط قوت و ضعف روش ارزش‌گذاری مشروط

یکی از انتقادات مهم وارد بر روش ارزش‌گذاری مشروط آن می باشد که پاسخ‌هایی که در نتیجه نظرسنجی در این روش به دست می‌آید بر قضایای فرضی استوار می باشد و پس دارای تورش می باشد (دیاموند و هاسمن،1994)[1] ، که تورش ایجاد شده ممکن می باشد ناشی از انتخاب نادرست نمونه، نسبت پایین پاسخ‌ها، نسبت پاسخ‌های متفاوت نظاره شده در زیر بخش‌های[2] متنوع باشد امّا تمامی‌این طبقه‌بندی‌ها در مواردی دارای اشتراک می‌باشند. از دیدگاه اَرو و همکارانش[3] (1993)، تورش‌‌‌‌‌‌‌های شناسایی شده در این روش عبارتند از:

 • تورش طراحی،
 • تورش عملیاتی،
 • تورش فرضیه‌ای
 • تورش استراتژیک.

تورش طراحی[4]، ذهنیت در مورد تعیین مبالغ پیشنهادی اولیه با ابزارهای پرداخت را شامل می گردد. تورش عملیاتی[5] به عدم آشنایی با کالایی که قصد ارزش گذاری آن را داریم تصریح می کند.

تورش فرضیه‌ای[6] بیانگر این حقیقت می باشد که ممکن می باشد اجبار به پرداخت، واقعاً در آینده نزدیک اتفاق نیفتد و در نهایت تورش استراتژیک[7] مرتبط با این مطلب می باشد که تمایل افراد، ترجیحات واقعی آن‌ها را عیان نمی‌کند، به اظهار دیگر در رفتار استراتژیک، مردم آگاهانه کوشش می‌کنند پرداخت آینده خود را از طریق اغراق یا کم‌تر از حقیقت اظهار کردن تمایل به پرداختشان تحت تأثیر قرار دهند. در طبقه‌بندی دیگری که توسط ونکاتاچالام[8] (2004) انجام گرفته می باشد، تورش‌های نظاره شده در روش ارزش‌گذاری مشروط، شامل موارد ذیل می گردد‌:

 • اثرات جایگذاری[9]،
 • اثرات توالی[10]،
 • اثر اطلاعات[11]،
 • اثرات استنباطی[12]،
 • تورش فرضیه ای،
 • تورش استراتژیک.

اثرات جایگذاری به این مفهوم می باشد که تمایل به پرداخت برای کالاها و خدمات، براساس قلمروی آن‌ها تغییر نمی‌کند. اثرات توالی بدین مفهوم می باشد که تمایل به پرداخت برای کالاها و خدمات زمانی که ترتیب ارزش‌گذاری آن‌ها تغییر می کند، متفاوت می گردد. اثر اطلاعات زمانی اتفاق می‌افتد که تمایل به پرداخت برای کالاها و خدمات به وسیله اطلاعات فراهم شده در سناریوهای ارزش‌گذاری تحت تأثیر قرار گیرد. اثرات استنباطی به آن معنی می باشد که تمایل به پرداخت، تحت تأثیر نوعی تکنیک استنباطی مورد بهره گیری برای تخمین WTP قرار دارد. در تورش فرضیه‌ای، بازارهای فرضی معرفی شده از بازارهای واقعی کاملاً متفاوت هستند و در نهایت در تورش استراتژیک به علّت وجود پدیده «سواری مجانی[13]»، تمایل به پرداخت حقیقی افراد عیان نمی‌گردد.

از دیدگاه پرمن[14] و یوما[15] و مک گیلوری[16](1997)، تورش‌های نظاره شده در روش ارزش‌گذاری مشروط در چهار دسته اصلی، تورش فرضیه‌ای، تورش اطلاعات[17]، تورش وسیله پرداخت[18] و تورش استراتژیک تقسیم‌بندی می گردد.

[1]  Diamond & Hausman,1994

[2] Subsections

[3] Arrow et all,1993

3Design Bias

4Operational Bias

5Hypothetical Bias

6Strategic Bias

3L.Venkatachalam,2004

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4Embedding Effects

5Sequencing Effects

6Information Effects

7Elicitation Effects

1Free Rider

2Perman

3Yue Ma

4McGilvray

5Information Bias

6Payment Vehicle Bias

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن