دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

۹ جمع بندی

برون‏سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان‏ها و ارتقای بهره‏‏وری در قالب کوچک‏‎سازی درسال‏های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‏ها قرار گرفته و به صورت‏های مختلف به اجرا درآمده می باشد. در راستای تاکید برنامه چهارم مبنی بر ارتقای بهره‏وری، کاهش هزینه‏ها و کوچک‏سازی شرکت‏ها و موسسات، سازمان  امورمالیاتی اقدام به برون‏سپاری فرآیند وصول مالیات بردرآمد خودرو به بخش خصوصی نموده اند. هم اکنون با انجام­ این برون‏سپاری‎ها، لازم می باشد ابعاد برون‎سپاری‎های انجام شده در سازمان‎ مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص گردد که آیا برون‎سپاری‎های صورت گرفته در جهت کارامد کردن فعالیت‎های سازمان بوده می باشد؟ این برون‎سپاری‎ تا چه حد توانسته‎می باشد  اهداف مترتب بر برون‎سپاری مانند کاهش هزینه، افزایش درآمد، رضایت کارمندان ومؤدیان  مالیاتی را تامین نمایند؟

برون‌سپاری تنها واگذاری فعالیتها به خارج از سازمان نیست ،بلکه چیزی به مراتب فراتراز این موضوع می باشد.برون‌سپاری در صورتیکه به خوبی برنامه ریزی واجرا گردد، می تواند نتایج بسیار موفقیت امیزی به دنبال داشته باشد.

به مقصود دستیابی به رشدی زود هنگام وپایدار از طریق برون‌سپاری ،بایستی سازمانی را برای تأمین خدمات مورد نیاز خود انتخاب کنید که بداند چه کاری چگونه وبا چه سرعتی انجام دهد.انتخاب تأمین کننده نیازمند تعیین نیازمندی های دقیق کسب وکار ،توسعه­ی مدل کسب­وکار وارائه­ی خدمات­،ایجاد­مستندات درخواست اطلاعات یا درخواست پیشنهادات ،ارزیابی وانتخاب تأمین کننده ،پژوهش وتفحص شامل مصاحبه های مدیریتی وبازدید از محل ،نهایی کردن مدل عملیاتی ،ایجاد ساختار مدیریتی ودر نهایت مذاکره درمورد ی قرارداد وتوافق­نامه­ی سطح خدمات می باشد. (دومینگز،۱۳۹۰ :71). بخش بزرگی از معضلات برون‌سپاری،ناشی از فرآیند ناکارآمد پژوهش وتفحص و وجود ارتباطات ضعیف می باشد.آن دسته از مدیران اجرایی که در تصورات خود برنامه های برون‌سپاری را می پرورانند ،بایستی آشکارا علت های برون‌سپاری ودستاوردهای حاصل از آن را تعیین وبه دقت نسبت به طرح ریزی واجرای استراتژی پایدار،باثبات وهمه جانبه ای به مقصود دستیابی به برگشت قابل توجه سرمایه اقدام کنند.مدیران اجرایی پیش از آغاز همکاری با تأمین کنندگان خدمات بایستی این نکته را به یاد داشته باشند که عملی سازی این فرآیند نیازمند ایجاد ارتباطی مناسب با تأمین کنندگان این خدمات می باشد،پس مانند هر­ارتباط­ی دیگری ،ارتباطات ودرک دوجانبه­ومتقابل انتظارات برای توسعه ی این ارتباط ضروری می باشد.میان اعتماد به تأمین­کننده­ی خدمات از سوی شما وکنترل وی توازن ظریفی هست واستفاده از این توازن به شما در توسعه وحفظ روابطی بلندمدت باتأمین­کننده ی خدمات یاری خواهد رساند .

مذاکره روی قرار دادهای برون‌سپاری هیچ گاه ساده نبوده می باشد ومی تواند سالها به طول بینجامد.هنگامی که در حال طراحی وتوسعه ی ارتباط ای پنج ساله یا بیشتر هستید، در واقع در کوشش برای ایجاد حمایتی برای هردو طرف وپیش بینی هرگونه تغییر وتسکین هرگونه مخاطره ای به مقصود بهره­گیری از مزایای فراوانی خواهید بود که طی این بازه­ی زمانی پنج ساله برای هریک از طرفین حاصل خواهد گردید. با برخوردی از رهبری نیرومند ،برنامه ریزی مناسب ،پژوهش وتفحص واستراتژی­های­ساختار­یافته­،منافع بسیاری از برون‌سپاری حاصل خواهد گردید.به یاد داشته باشید بدون برخورداری از این عوامل،مخاطرات فراوانی در کمین خواهد بود. (دومینگز، ­۱۳۹۰: 57) .درحال حاضر در سازمان امورمالیاتی فرآیند مالیات ستانی مالیات خودرو برون‌سپاری شده می باشد. برون‌سپاری یکی از مباحث کلیدی ومهمی می باشد که امروز در بسیاری از سازمانها جایگاه ویژه­ای پیداکرده­ می باشد واهمیت به کارگیری آن روز­به­روز بیشتر می گردد دراصل برون‌سپاری را­می‌توان­نوعی­تجدیدنظر­درمرزهای­سازمانی­معرفی­کردکه­بین­سازمان­وتامین­کنندگانشان رخ می دهدبرون‌سپاری منافعی­دارد­که بهبودعملکرد مانند آن می‌باشد.کاهش هزینه­ها ،افزایش­درآمد،بهبود انگیزه وروحیه کارمندان  و رضایت مؤدیان  مد نظر این پژوهش می باشد.

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو