دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • موپلوا و همکاران[1]
 • در مطالعه خود در سال 2007، با عنوان “درک توریست‌ها و تمایل به پرداخت آن‌ها برای هزینه‌های پارک: مطالعه موردی توریستهای آزاد[2] و مشتریان[3] تورهای مسافرتی در منطقه حفاظت شده مرمی” آفریقا[4] ، با بهره گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و با نظرسنجی از یک نمونه 500 نفری از طریق پرسشنامه به نتایج ذیل دست یافتند:
 • بین مقادیر ذکر گردیده تمایل به پرداخت افراد و درآمد آن‌ها ارتباط مثبت هست.
 • بازدیدکنندگان خارجی در مقایسه با بازدیدکنندگان از سایر کشورهای آفریقایی، بالاترین تمایل را برای پرداخت ورودیه و هزینه‌های اقامت دارند.
 • توریست‌ها مهم‌ترین علت های خود را برای پرداخت ورودیه افزایش یافته، بهبود خدمات سایت تفریحی و صرف وجوه جمع‌آوری شده جهت نگهداری از منطقه ذکر نمودند.
 •  بین مقادیر ذکر گردیده تمایل به پرداخت و سن پاسخ دهندگان ارتباط منفی هست.
 • کی لی[5] و مجلد[6] در سال 2007، در مطالعه ای تحت عنوان” ارزیابی منابع اکوتوریسم با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط (منطقه غیرنظامی کره[7])” با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه و تخمین مدل‌های لاجیت به نتایج زیر دست یافتند:
 • ارزش حفاظتی تخمین زده شده برای منطقه غیرنظامی کره جنوبی و منطقه تحت کنترل انسانی[8] آن بین 264 و 602 میلیون دلار آمریکا می‌باشد.
 • ارزش کل منطقه غیرنظامی کره جنوبی با نرخ تنزیل 12% در طول 50 سال 8/152 میلیون دلار تخمین زده شده می باشد.
 • هرگونه تحول و توسعه‌ای که برخلاف منافع محیط زیست باشد نه تنها کیفیت اکوسیستم مذکور را به خطر می‌اندازد بلکه بر ارزش اقتصادی آن هم تأثیر منفی می‌گذارد.
 • تمایل پاسخ دهندگان برای پرداخت یک اندازه مشخص کمک‌های اهدائی[9] در شرایط واقعی[10] کمتر از شرایط فرضی[11] می باشد.

[1]-Mmopelwa et all,2007

[2]– Self – Administered Turists

[3]– Client

[4] Moremi, Botswana, Africa

[5] – Choong – Ki Lee

[6] – James W.Mjelde

[7] – Korean Demilitarized Zone ( DMZ )

[8] – Civilian Control Zone ( CCZ )

[9] -Donation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[10] – Real Setting

[11] – Hypothetical Condition

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن