دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش‌های اندازه‌گیری تقاضای کالاهای زیست محیطی

به گونه کلی برای اندازه‌گیری تقاضای کالاها و خدمات زیست محیطی، دو روش ساده هست:

  • روش ترجیحات عیان شده[1]
  • روش ترجیحات اظهار شده (ابراز شده)[2]

در رویکرد اول، انتخاب‌های واقعی افراد در بازار مد نظر قرار می‌گیرد و از مبادله بین پول و کالا اقدام به استخراج اطلاعات می گردد. روش‌‌های این رویکرد عبارتند از: روش هزینه سفر، مطلوبیت تصادفی یا الگوهای انتخاب مجزا، قیمت‌گذاری هدانیک، رفتار جلوگیرنده و قیمت‌‌های بازاری (بوکستال و کنل،2007)[3].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در رویکرد دوم از افراد درخواست می گردد، ارزش مصرفی یا غیرمصرفی کالای زیست محیطی را از دیدگاه خود اظهار نمایند، به بیانی دیگر این روش شامل پرسش از افراد در مورد ارزش یک کالای زیست محیطی یا خدمات اکوسیستمی می گردد، اما در این رویکرد کالایی مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرد و پولی نیز رد و بدل نمی‌گردد و انتخاب‌ها، انتخاب‌هایی فرضی می باشد، به همین دلیل این رویکرد مباحثه برانگیز می باشد و با ضریب خطا همراه خواهد بود. روش‌‌های ترجیحات اظهار شده عبارتند از: الگو سازی انتخاب، ارزش‌گذاری مشروط، رتبه‌بندی مشروط، نرخ‌گذاری مشروط، آزمون انتخاب و مقایسه‌‌های موازی. (قربانی و فیروز زارع، 1387). در قسمت بعد مبانی روش ارزشگذاری مشروط که روش مسلط در رویکرد ترجیحات ابراز شده و هچنین روش مورد بهره گیری در این پژوهش می‌باشد؛ به گونه دقیق‌تر مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

[1] Revealed Preferences

[2] Stated Preferences

[3] Bockstael & Connell,2007

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن