دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 • وظایف دستگاه خدمات دهنده به تبیین زیر می باشد
 • مطالعه گزارش‌های واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی
 • تحویل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، فرم‌های اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه
 • آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان
 • ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه
 • ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر برای اجرا به دارنده پروانه
 • شرایط وامکانات دفاتر پیشخوان دولت
  • دفتر، بایستی در مناطق شهری حداقل فضایی برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائی 20 متر مربع برای ارائه خدمات را داشته باشد و ترجیحا در طبقه همکف یا اول بوده و دارای کاربری مجاز باشد
  • کلیه دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصویب این آیین نامه با حداقل فضای 50 متر مربع در مناطق شهری و 30 مترمربع در مناطق روستائی مشغول فعالیت می باشند می توانند تحت عنوان دفاتر پیشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعالیت ادامه دهند و پس از آن بایستی جهت اخذ پروانه جدید طبق شرایط این آیین نامه اقدام نمایند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دفاتری که به عناوین مختلف مجوز فعالیت گرفته اند (نظیر دفاتر امور مشترکین تلفن همراه، آژانس‌های پستی، مراکز بهره‌برداری از تلفن راه دور و بین الملل, دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات فناوری اطلاعات ، دفاتر کارگزاریهای تامین اجتماعی، دفاتر فنآوری اطلاعات شهرداریها و…..) بر اساس این دستورالعمل به دفاتر پیشخوان خدمات تبدیل خواهند گردید

در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر، موارد ذیل ‌بایستی رعایت گردد

-تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین مطابق نمونه‌ای که توسط کمیته راهبری دفاتر پیشخوان ارائه می گردد

– فضای کافی به متقاضیان اختصاص یابد

– امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان فراهم گردد

-تابلوی تعرفه خدمات برای رؤیت متقاضی به نحوی نصب گردد که در زمان توقف در جلوی باجه هم به راحتی قابل خواندن باشد

دفتر بایستی مجهز به تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شامل موارد ذیل باشد:

میز ،صندلی،نیمکت برای مراجعین ،خطوط ارتباطی با دیتای مناسب با حجم خدمات قابل ارائه دستگاه POS

تبصره تامین تجهیزات خاص که فقط برای دستگاه خدمات دهنده کاربرد تخصصی دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده می باشد. موارد اختلافی توسط کارگروه مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت(سایت دفاتر پیشخوان دولت)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو