دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

آلودگی محیط زیست معضلی جهانی

با ازدیاد روز افزون جمعیت، پیشرفت تمدن بشری و توسعه فناوری، آلودگی کره زمین به حدی رسیده می باشد که زندگی ساکنان را تهدید می کند. امروزه این آلودگی به شکل بحران درآمده می باشد، به طوری که در هر کشور حفاظت از محیط زیست مورد توجه جدی دولت‌مردان قرار گرفته می باشد. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده می باشد که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.[1]

علت آن که محیط زیست به صورت مسأله جهانی در آمده می باشد را می‌توان در چند مورد جستجو نمود:

  • بعضی معضلات زیست محیطی ذاتاً بعدی جهانی دارند. برای مثال، کلرو فلئورو کربن‌های (CFC) وارد شده به جو زمین، صرف نظر از محل ایجاد آن‌ها، معضل جهانی تخریب لایه ازن را باعث می گردد و همچنین تولید دی اکسید کربن به گرم شدن کره زمین و تغییر آب و هوا در سراسر آن منجر می گردد. پس اثرات دفع مواد آلاینده دامنه‌ای جهانی دارد و از این رو غیر از از طریق همکاری‌های بین المللی نمی‌توان با آن‌ها مقابله نمود.
  • بعضی معضلات زیست محیطی به بهره‌جویی از منابع مشترک جهانی باز می‌گردند، یعنی به منابعی زیرا اقیانوس‌ها، بستر دریاهای عمیق، جو و فضای بیرونی جو که متعلق به تمامی افراد و ساکنان زمین می‌باشد.
  • بسیاری از معضلات زیست محیطی ذاتاً منطقه‌ای هستند به این معنی که از مرز یک کشور فراتر می‌طریقه و ممکن می باشد در کشورهای مجاور نیز تأثیر گذارند. برای مثال می‌توان به تولید گاز دی اکسید سولفور در یک کشور و انتقال آن به وسیله باد به کشورهای مجاور و ریزش باران‌های اسیدی در آن‌ها تصریح نمود. همچنین دفع مواد زاید و زباله بوسیله یکی از کشورهای حوزه یک دریاچه یا یک دریای تقریباً بسته بر محیط زیست تمامی کشورهای آن حوزه تأثیر می‌گذارد[2].
  • بعضی معضلات زیست محیطی دارای گستره‌ای تقریباً محدود و کشوری هستند، اما تعداد کشورهایی که در آن‌ها فرایند بهره‌جویی بی‌رویه از محیط زیست صورت می‌گیرد، چنان زیاد می باشد که این گونه معضلات نیز خود به خود گستره‌ای جهانی می‌یابند. برای مثال می‌توان به فعالیت‌های کشاورزی ناپایدار، فرسایش و تخریب خاک، جنگل زدایی و بسیاری از معضلات ناشی از رشد شهر نشینی و فعالیت‌های صنعتی تصریح نمود.

در نهایت، بسیاری از فرایندهایی که منجر به بهره‌جویی بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب آن‌ها می گردد ارتباط‌ی تنگاتنگی با سیاست، اجتماع و اقتصاد دارد، فرایندهایی که خود بخشی از اقتصاد سیاسی جهانی هستند.

مساله تخریب وسیع یا بین‌المللی محیط زیست، به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته شده می باشد. اکنون در تعدادی از عهدنامه‌های دو جانبه و چند جانبه، مکانیسم‌هایی برای اجرای اصول و قواعد بین‌المللی پیش‌بینی شده می باشد.[3]

کوشش‌های مقتضی نمایانگر رعایت استاندارد کلی و عمومی می باشد که دولت‌ها برای حفاظت از محیط زیست موظف به تنظیم آن بوده و در نظر داشتن آن، مستلزم ارائه و قرار دادن مقررات موثر اداری و قوانین پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست می‌باشد که بتواند عملکرد بخش‌های عمومی و خصوصی را که ممکن می باشد محیط زیست دیگر کشورها و یا مشترکات جهانی را تحت تأثیر قرار دهند کنترل نماید. در ادامه به تبیین فراگیرترین توافقنامه درمورد محیط‌زیست و توسعه پایدار پرداخته می گردد.

[1]www.daneshnameh.roshd.ir

[2] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

[3] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن