دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

ماده 59قانون سوم توسعه کشور

الف- به دولت اجازه داده می گردد به مقصود افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، «سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد.

۲-۶-۴ اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار می باشد.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر،  بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدهاوشبکه های آبرسانی، رادیوتلویزیون، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمایی، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند این ها می باشد که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می باشد.

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ،دامداری، صنعت، تجارت­و­خدمات می­گردد که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی می باشد.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود مورد طرفداری قانون جمهوری اسلامی می باشد.

تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین می کند.

 

۲-۶-۵ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی

دراین سند ویژگی های جامعه ایرانی در افق 1404راتاکید برمردم سالاری دینی،عدالت اجتماعی،توزیع عدالت اجتماعی ،توزیع مناسب درآمد،به­دور­از فقرفساد وتبعیض،رضایتمند،برخوردار ازوجدان کاری وارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه پیش بینی می کند (پایگاه اطلاع رسانی اصل144) [1] .

[1].asl44.mefa.ir

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو