دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

10 واژگان اصلی

توسعه پایدار: طبق تعریف رابرت سولو[1]، وضعیت پایدار به وضعیتی گفته می گردد که بیانگر عدالت بین نسلی باشد، به بیانی دیگر سولو اظهار می کند که منابع در افق بلند مدت، بایستی به گونه‌ای تخصیص داده گردد که منافع نسل‌های بعدی نیز مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس توسعه پایدار، توسعه‌ای می باشد که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه توانایی نسل آینده را در برآورده کردن نیازهایشان دچار مشکل کند.

مالیات بر کربن: این مالیات از نوع مالیات‌های غیر مستقیم می باشد و  برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انگیزه ایجاد می کند تا به سمت فعالیت‌های اقتصادی با آلودگی کمتر حرکت نمایند و در نهایت اندازه کل انتشار آلودگی را کاهش دهند.

روش ارزش‌گذاری مشروط: روش ارزش‌گذاری مشروط، شامل پرسش مستقیم از افراد می گردد که در صورت وجود بازاری برای آسایش و امکانات تفریحی، چه ارزشی را به آن اختصاص می‌دادند. به بیانی دیگر هدف از روش ارزش‌گذاری مشروط درک تمایل به پرداخت پاسخ گویان در سناریوهای بازار فرضی می‌باشد. در واقع در این روش هدف محقق آن می باشد که با مطرح کردن یک سناریو برای بازار فرضی، تشریح شرایط بازار، ارائه اطلاعات در مورد علت های نیاز به منابع مالی و موارد مصرف این منابع بر مقادیر تمایل به پرداخت افراد تأثیر بگذارد.

بازار فرضی: بازار فرضی بازاری می باشد که افراد وجود آن را در ذهن خود تجسم می‌نمایند و با در نظر داشتن تابع مطلوبیت ذهنی، سطح درآمد، سطح تحصیلات و… ارزشی را که برای محصول آن بازار قائلند ابراز می‌نمایند.

تمایل به پرداخت: تمایل به پرداخت به عنوان معیار اندازه‌گیری منافع مصرف کننده از یک تغییر در قیمت یا مقدار کالا می‌باشد. طبق تعریف، تمایل به پرداخت به مقداری از درآمد پولی یک شخص اطلاق می گردد که برای دستیابی به یک بهبود در رفاه و یا جلوگیری از کاسته شدن از رفاه، مایل به پرداخت آن می باشد.

 

1-11 اختصار فصل

در این فصل آغاز تعریف مسأله، کلیات موضوع و هدف پژوهش ارائه گردید. سپس پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش اظهار گردید و روش ارزش‌گذاری مشروط به عنوان روش مورد بهره گیری در این پژوهش معرفی گردید. در ادامه محدودیت‌های پژوهش مطرح گردید و در نهایت نیز تصریح‌ای مختصر به واژگان اصلی مورد بهره گیری در پژوهش گردید.

[1]Robert Solow، اقتصاددان آمریکایی، استاد دانشگاه و برنده جایزه نوبل سال 1978 در اقتصاد به مناسبت پژوهش در نظریه‌های رشد اقتصادی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن