دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی

در بحران‌های زیست محیطی امروز آن چیز که که مایه نگرانی می باشد، نگاه سودجویانه به منابع طبیعی و اندیشه تصرف در طبیعت می‌‌باشد. در نظر داشتن تبعات رو به رشد ناشی از تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت موجب گردیده می باشد تا دانشمندان با کوشش در جهت تبیین خدمات حاصل از عملکرد اکوسیستم‌های طبیعی، توجه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کلان را به لزوم حفاظت و توسعه هرچه بیشتر این مواهب خدادادی جلب نمایند. از این رو در دهه‌های اخیر، حوزه اقتصاد محیط زیست و اقتصاد اکولوژیک شاهد افزایش قابل توجه فعالیت‌های مرتبط با تعیین ارزش کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی بوده می باشد؛ به طوری که امروزه در مورد ارزش اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی کالاها و خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم‌های طبیعی و نیمه طبیعی، اطلاعات زیادی جمع‌آوری شده و موجود می‌باشد، اما مشکل عمده در این زمینه آن می باشد که بخش عمده‌ای از این اطلاعات در غالب معیارهای نامناسب تحلیلی اظهار شده و به گونه‌های متفاوت طبقه‌بندی می گردد. آن چیز که مسلم می باشد به مقصود امکان‌پذیر کردن تجزیه و تحلیل‌های طبیعی اقتصادی‌- اکولوژیکی به یک چارچوب استاندارد برای ارزش‌گذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات زیست محیطی نیاز می‌باشد (عزیزی،1390).

 

 

 

2-2-2 روش‌های ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌ها

همانگونه که ذکر گردید منابع طبیعی و کالاهای زیست محیطی و خدمات اکوسیستمی، اغلب دارای ارزش بسیار زیادی هستند، اما به ندرت در بازارها مورد معامله قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل و به علت عدم امکان محاسبات کمی و دقیق، در تصمیم‌گیری‌های کلان،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن