دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش ارزشگذاری مشروط

روش ارزش‌گذاری مشروط، نخستین بار در سال 1947، توسط سیرایسی وانتراپ[1] پیشنهاد گردید و دیویس[2] برای اولین بار در سال 1963، به گونه تجربی از این روش بهره گیری نمود. این روش به لحاظ مفهومی به معنی «ارزش مشروط بر وجود یک بازار» می‌باشد. بدین معنی که اگر یک بازار وجود داشت، فرد به چه اندازه برای کالای زیست محیطی پرداخت می نمود (ایزدی، برزگر، ص8). در حقیقت روش ارزش‌گذاری مشروط بر پایه یک نوع بازار ساختگی می‌باشد که در آن، محقق وضعیتی را در نظر می‌گیرد که هیچ بازاری وجود ندارد و وی یک بازار ایجاد می کند. بازارهای ساختگی می‌توانند فرضی یا واقعی باشند و تمایل به پرداخت نهایی افراد در این بازارها به مفهوم قیمت کالا می‌باشد که مشروط به جایگاه بازار فرضی[3] یا سناریوی تشریح شده در این ارتباط می‌باشد. روش ارزش‌گذاری مشروط، به عنوان یک روش غیرمستقیم برآورد تقاضا برای ارزش‌گذاری‌های زیست محیطی بسیار مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. هرچند کاربرد این روش در ارزش‌گذاری‌های مربوط به منابع طبیعی و کالاها و خدمات زیست محیطی در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی بسیار گسترده بوده می باشد اما، کاربرد روش مذکور در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار محدودتر بوده می باشد.

برای اینکه تصور صحیحی از این روش ایجاد گردد، لازم می باشد آغاز یک بازار فرضی در نظر گرفته گردد. به عنوان مثال برای این که یک پدیده طبیعی در یک شهر احیا و نگهداری گردد، مسأله به این شکل طرح می گردد که مردم چه مقدار حاضرند برای این پدیده طبیعی بپردازند، حال به عنوان مثال دیگر فرض کنید که این مناظر طبیعی در معرض دود یک نیروگاه فسیلی می باشد. بدیهی می باشد که این دود تعداد بازدیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در اینجا نمی‌توان از روش هدانیک بهره گیری نمود زیرا جمعیت کافی وجود ندارد و لذا اطلاعات درمورد دستمزدها و دارایی‌ها ناکافی هستند (فرسیابی، 1388، ص 6).

در این روش جمع‌آوری اطلاعات به عنوان مهم‌ترین بخش از مطالعه میدانی حاصل می گردد.در این جا دو حالت هست. اول اینکه مردم برای به دست آوردن یک پدیده چقدر حاضرند بپردازند که به آن تمایل به پرداخت[4] یا  می‌گویند. مورد دیگر این می باشد که مردم چقدر حاضرند دریافت کنند تا آن پدیده را از دست بدهند که به این مورد  تمایل به دریافت[5] و قبول جبران یا WTA می‌گویند.[6]

عملاً تفاوت‌هایی میان تمایل به پرداخت و تمایل به جبران هست. تحقیقات تجربی نشان داده می باشد که تمایل به پرداخت یک سوم تا یک پنجم کم‌تر از تمایل به دریافت می باشد. جواب به این سؤال در روانشناسی مردم می باشد، مردم زیان وارده به آن چیز که که دارند را بیش از هر نفع چیزی که ندارند ارزیابی می‌کنند. نکته دیگر این می باشد که فرد احتمال می‌دهد در مطالعه تمایل به پرداخت، چیزی را بپردازد لذا آن را کم اظهار می کند لیکن در تمایل به دریافت به علت احتمالی بودن دریافت، یک رقم غیر واقعی را ذکر می کند. در این حالت پیشنهاد شده می باشد که به فرد گفته گردد که وی می‌بایست مبلغی را یادداشت نماید که همه افراد جامعه آن را به گونه متوسط ذکر می‌کنند. در این حالت باز این احتمال هست که او تصور کند که اگر همه مردم رقم کمتری را اظهار کنند، قیمت متوسط پرداختی نیز کمتر خواهد گردید و لذا بهتر می باشد که مبلغ کمتری را پیشنهاد دهد. بنابر مطالعات تجربی تمایل به پرداخت تابعی از سن، تحصیلات، درآمد، سلیقه و بسیاری از عوامل دیگر می‌باشد. بهره گیری از روش استاندارد ارزش‌گذاری مشروط مستلزم حجم نمونه بالا و هزینه‌های بسیاری می باشد که این مورد انتقاداتی را به این روش وارد کرده می باشد. جدول 2-4 به ارزیابی روش، منافع و معضلات و کاربردهای روش ارزش‌گذاری مشروط می‌پردازد.

[1] – Ciriacy-Wantrup,1947

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] -Peter Davis,1963

The Hypothetical Market1

 

[4]Willingness to pay

4 Willingness to Accept

[6]برای مطالعه بیشتر به کتاب‌ اقتصاد خرد پی.آر.جی. لیارد, ا.ا. والترز ترجمه دکتر عباس شاکری صفحات168-182مراجعه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن