دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

با اشاعه مفهوم توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست، در نظر داشتن نیازها و شرایط زندگی نسل آینده و بهره گیری هدفمند و کارا از منابع، مفهوم جدیدی پیدا می کند. حفاظت از محیط زیست وکاهش اثرات زیانبار فعالیت‌های اقتصادی بر شرایط محیطی زندگی بشر‌ها در چارچوب مفهوم توسعه پایدار، تغییر در نوع در نظر داشتن تخصیص منابع و دستیابی به حداکثر کارآیی اقتصادی را طلب می‌نماید. از این رهگذر بهره گیری از ابزار و چارچوب‌های سیاست‌گذاری جدید، که شرایط توسعه پایدار را مهیا می‌سازد، پسندیده و مفید به نظر می‌رسد (پایتختی اسکویی و ناهیدی، 1386).

با افزایش بیش از پیش جمعیت کره زمین، تأثیر بشر بر محیط زیست و توسعه شهرها کره زمین دچار بحران شده می باشد. مصرف بی‌رویه منابع (بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی) نگران‌کننده می باشد و یکی از تبعات آن مورد تهدید واقع شدن و عدم پایداری در کیفیت زندگی می باشد که این ناپایداری تمامی عرصه­های ذخایر طبیعی، تکنولوژی، شهرسازی، حقوق بشر، جامعه و غیره را شامل می گردد. به دنبال طرح مسائل جدی زیست محیطی نظیر آلودگی‌ها، افزایش دمای کره زمین و نابودی منابع طبیعی، بحث توسعه پایدار در سال 1987 میلادی از طریق گزارش برونتلند[1] تحت عنوان آینده‌ی مشترک، توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در دستور کار قرار گرفت. در تعریف توسعه پایدار هیچ توافق نظری وجود ندارد، با این حال می‌توان یکی از تعریف‌های کاربردی‌ را تعریف برونتلند به حساب آورد. “شیوه‌ای از توسعه که در عین رفع نیازهای جامعه کنونی، از توانایی نسل‌های آینده در برآوردن نیازهایش نمی‌کاهد”. این الگوی توسعه تضمین‌کننده­ی ثبات و پایداری منابعی می باشد که بایستی در جریان تغییر و تحول پدیده‌ها ثابت و پایدار بمانند و بقای نسل آینده را هم ­تضمین ­کند (عسکر زاده، 1386).

[1]Our Common Future- Brundtland Report,1987

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید