دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش‌های ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم‌ها

همانگونه که ذکر گردید منابع طبیعی و کالاهای زیست محیطی و خدمات اکوسیستمی، اغلب دارای ارزش بسیار زیادی هستند، اما به ندرت در بازارها مورد معامله قرار می‌گیرند؛ به همین دلیل و به علت عدم امکان محاسبات کمی و دقیق، در تصمیم‌گیری‌های کلان، به آن‌ها توجه کافی نمی‌گردد. عدم درک صحیح کارکردها و خدمات تولید شده توسط محیط زیست خطری جدی برای جامعه به شمار می رود. در این بین ارزش‌گذاری ابزاری می باشد که اطلاعات مفیدی را جهت تصمیم‌گیری بین گزینه‌های مختلف برای مدیران فراهم می‌آورد. پس ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم، از طریق اظهار کردن ارزش کمی کارکردها، کالاها و خدمات زیست محیطی، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مدیران اجرائی را در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی یاری می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی به مقصود برآورد ارزش کارکردهای اکوسیستم‌ها، چهار رویکرد عمده هست که شامل روش‌های ارزش‌گذاری مستقیم بازار[1]، ارزش‌گذاری غیرمستقیم بازار[2]، ارزش‌گذاری مشروط و روش انتقال منافع[3] می‌باشد (پژوهنده و همکاران، 1386، ص 9).

با بهره گیری از روش ارزش‌گذاری مستقیم بازار، ارزش تعدادی از کارکردهای اکوسیستم‌ها نظیر کارکردهای تولیدی و بعضی از کارکردهای تنظیمی و اطلاعاتی مانند خدمات تفریحی و توریستی و تنظیم آب که در بازار مورد مبادله قرار می‌گیرند تعیین می گردد. در واقع روش مستقیم بازار یا قیمت بازار، ارزش اقتصادی تولیدات یا خدمات اکوسیستم که به بازار آورده و فروخته می گردد را برآورد می‌نماید. به بیانی دیگر این روش مانند تکنیک‌های اقتصادی استاندارد برای اندازه‌گیری منافع اقتصادی کالاهای عرضه شده براساس کمیت خرید افراد در قیمت‌های متفاوت می باشد (پژوهنده و همکاران، 1386، ص10). هنگامی که هیچ بازار مشخص و آشکاری برای خدمات اکوسیستم وجود نداشته باشد، ناگزیر از روش‌های غیرمستقیم برای ارزیابی ارزش‌ها بهره گیری می گردد، ارزش تعدادی از کارکردهای تنظیمی، تولیدی و اطلاعاتی اکوسیستم می‌تواند به وسیله برآورد تمایل به پرداخت افراد اندازه‌گیری گردد. به گونه کلی ارزش‌گذاری غیرمستقیم بازار شامل روش‌های هزینه خسارت اجتناب شده، روش هزینه جایگزین، هزینه سفر، درآمد عامل و ارزش‌گذاری براساس لذت می‌باشد[4].

[1] – Direct Market Valuation

[2] – Indirect Market Valuation

[3] – Benefit Transfer Method

[4] جهت مطالعه بیشتر به مقاله خانم پژوهنده و همکاران تحت عنوان ” تعیین یک چارچوب استاندارد برای ارزشگذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی” مراجعه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن