دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.خصوصیات

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • این معیار بایستی نسبت به تغییرات در ارزش نهاده مقابل تغییرناپذیر باشد (مانند سرمایه پیش روی نیروی کار)
  • معیار مورد نظر بایستی کالایی باشد که مصرف سرمایه و نیروی کار آن در طی زمان تغییر نکند و به تعبیری دارای تغییرات تکنولوژیک نباشد.

با در نظر گرفتن خصوصیات فوق، ریکاردو دو کالای گندم و طلا را به عنوان معیار اندازه‌گیری ارزش پیشنهاد نمود. در اواخر قرن نوزدهم، اسرافا[1] (1951)، از طرفداران مکتب ریکاردو، با هدف تبیین مفهوم ارزش، کالاها را به دو دسته کالاهای پایه‌ای[2] (کالاهایی که در تمام فرآیندهای تولیدی وارد می شوند) و کالاهای غیرپایه‌ای[3] تقسیم‌بندی نمود و بیان نمود که یک معیار ارزش‌گذاری استاندارد و تغییرناپذیر، متشکل از ترکیبی از کالاهای پایه‌ای می‌باشد که نسبت‌های متوسط نهاده در امر تولید را نشان می‌دهد. این مسئله تأیید نمود که کالا معیاری غیرقابل بهره گیری برای اندازه‌گیری ثروت ملی یا درآمد می باشد. نهایتاً در قرن بیستم، تغییراتی در نحوه تبیین تئوری ارزش اتفاق افتاد که برگرفته از عقاید چندین مکتب اقتصادی بود. بر این اساس منگر[4] ( 1871)، اظهار نمود که گروه‌های مختلفی از خواسته‌ها و تمایلات نظیر غذا، داشتن سرپناه و لباس و… وجود دارند که می‌توان آن‌ها را براساس اهمیت و ضرورت طبقه بندی نمود که در هر دسته، ترتیبی از خواسته‌ها و تمایلات برای افزایش هر کالا هست. منگر تصریح نمود که افزایش مطلوبیت برای واحدهای اضافی کالا و خدمات با افزایش متوالی این واحدها، رو به کاهش می‌گذارد؛ به این ترتیب می‌توان با جایگزین کردن عبارت «مطلوبیت برای یک واحد اضافی»یا عبارت «مطلوبیت نهایی» به اصل اقتصادی مطلوبیت نهایی نزولی دست پیدا نمود. گزن[5] در نظریه‌ای برگرفته از اصل فوق اظهار داشت که به مقصود حداکثر کردن مطلوبیت حاصل از یک کالا، بایستی آن کالا را به مصارف مختلف اختصاص داد تا مطلوبیت‌های نهایی حاصل از مصارف مختلف آن کالا را ارزیابی نمود؛ زیرا مطلوبیت نهایی، پایه‌ای برای تبیین ارزش مبادله‌ای فراهم می‌آورد و در واقع از دیدگاهی دیگر اظهار می کند که ارزش‌های مبادله‌ای می‌توانند بر اساس ارزش مصرفی تعریف شوند. ارزش کالاها و خدمات برپایه مطلوبیت، انعکاس دهنده تمایل به پرداخت افراد (WTP) برای بدست آوردن آن کالاها و خدمات یا به تعبیری تمایل به پذیرش (WTA) جبران از دست دادن[6] آن‌ها می‌باشد. ممکن می باشد تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش در قالب تغییرات نهایی اندک در دسترسی به این کالاها و خدمات یا تغییرات شدیدتر نظیر از دست دادن کامل آن‌ها باشند.

به طورکلی، در حالی که اقتصاددانان کلاسیک به دنبال یک معیار فیزیکی و کالایی استاندارد برای اندازه‌گیری ارزش مبادله‌ای بودند، نظریه‌پردازان نئوکلاسیک نیاز به چنین امری را ضروری نشمردند؛ از آنجا که فرض بر آن بود که ارزش از طریق مطلوبیت نهایی تعیین می گردد، مصرف‌کنندگان نیز پول را به صورت بهینه برای مصارف خود اختصاص می‌دادند و مطلوبیت نهایی پول برای یک فرد در تمام موارد مصرف آن یکسان بود. از این رو پول به عنوان یک شاخص استاندارد برای اندازه‌گیری ارزش مطرح گردید. به این ترتیب معیارهای اقتصادی ارزش با هدف تبیین علت های تفاوت در ترجیحات بشری طراحی شدند، به این معنا که چنانچه شیء یا کالایی در قیمتی قابل دسترس باشد، آنگاه تأثیری که وجود این کالا یا شیء در مطلوبیت و ترجیحات فرد دارد، بیانگر تفاوت میان مطلوبیت حاصل از آن و هزینه دسترسی به آن می باشد (هوشمندی،1390). در ادامه فصل به مطالعه مفهوم ارزش و نحوه محاسبه آن پرداخته خواهد گردید، سپس روش ارزش گذاری مشروط مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل کامل قرار خواهد گرفت.

[1] -Piero Sraffa,1951

[2] – Basic Commodities

[3] – Non- Basic Commodities

[4] -Carl Menger,1871

[5] – Gasson

[6] – Willingness To Accept Compensation To Forgo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن