دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

۲بیان مسئله

برون‌سپاری عبارتست از واگذاری بعضی فعالیتهای داخلی یک سازمان به تأمین­کننده آن دربیرون ازسازمان و واگذاری حق تصمیم­­گیری به تأمین­کننده بیرونی براساس قرارداد.درواقع در برون‌سپاری علاوه برواگذاری فعالیتها وعوامل تولید(کارکنان تسهیلات،تجهیزات،فناوری وسایر تجهیزات)،اختیار تصمیم گیری(مسئولیت وحق تصمیم گیری در موردفعالیتها)نیز دراغلب موارد واگذار می گردد.پیتر دراکر در ارتباط با ‌برون‌سپاری و آثار آن می­گوید:­چنین­امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های جهانی فرد می باشد. این به آن معناست که دیگر الزامی نیست که سازمانهای بزرگ به تشکیلات بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل سازمانها به تشکیلاتی تبدیل می­شوند که به درآمدهای عالی­و بهره­وری مالی دست پیدا می کنند ، زیرا تنها بر فعالیتهایی تمرکز می کنند که برای آنها مأموریت یافته اند . کارهایی را انجام می­دهند که دقیقاً به اهداف سازمانهای آنها مربوط می باشد. ­کارهایی را به خوبی می­شناسند و به جزئیات آن آشنایند.مابقی­فعالیتهای­خدماتی­اینگونه­سازمانها­به­نهادهای­بیرونی­واگذار­می­گردد.(رهاننده پورلنگرود،1392 :  ۵)

به شرکتی که یک فعالیت خدماتی به آن سپرده شده می باشد ،تأمین کننده خدمت اطلاق می گردد‌. (الوانی و اشرف زاده،1387: 17)

در سالهای اخیر برون­سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره­وری در قالب کوچک سازی مورد توجه مدیران و مسئولین سازمانها قرار گرفتند و صورتهای مختلف به اجرا درآمده می باشد.

همچنین به عنوان یک ابزار اجرایی ساده­ و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا کرده می باشد. در مطالعه کارهای انجام شده مرتبط با برون سپاری مشخص می گردد که این موضوع اکثراً در بخش تولیدی وصنایع مختلف مانند صنایع خودروسازی، پوشاک ، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی،و … مورد بهره گیری قرار گرفته و رو به گسترش می باشد . اما در بخش خدمات وسازمانهای دولتی که عامل رقابت پذیری در آنها مد نظر نیست، کمتر مورد توجه قرار گرفته شده می باشد.

با در نظر داشتن رشد بخش خدمات و اهمیت موضوعاتی مانند کارائی، کیفیت، هزینه و ارزش افزوده،تکریم ارباب رجوع که در سازمانهای دولتی مطرح شده می باشد برون سپاری فعالیتها در سازمانهای دولتی و بخش خدمات­نیز­مورد­توجه­واقع­شده­می باشد­ودر­اولویت­های­کاری­سازمانها قرار گرفته می باشد.( عالم تبریزوشایسته،1390:  ۲)

بر اساس موضوعی که در ادامه طریقه مطالعه بخشهای هزینه ای لایحه بودجه 92 بند 50 به تصویب رسید سازمان امور مالیاتی مجاز می باشد به مقصود تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود را به استثنای تشخیص مواخذ مالیاتی، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و بجای آوردن تکالیف طبق دستور العملی می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

برون­سپاری مالیاتی انتقال  بخشی از فرایندهای مالیاتی به بخش غیردولتی می باشد که از محورهای طرح جامع مالیاتی می باشد . در حال حاضر مالیات خودرو در ایران برون­سپاری شده می باشد . دراین پژوهش­برون­سپاری مالیات خودرو که به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شده می باشد و تأثیر آن را بر عملکرد سازمان و همچنین عواملی که بر یک برون­سپاری موفق تأثیر می گذارد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو