دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1 مطالعات خارجی

 • ژوگمین و همکاران[1] در مقاله خود در سال 2003 تحت عنوان” تجزیه و تحلیل کاربرد ارزش گذاری مشروط در چین به مقصود اندازه‌گیری ارزش اقتصادی کل تقویت خدمات اکوسیستمی در منطقه “اجینا[2]” از طریق مصاحبه حضوری و جداگانه با نمونه‌ای شامل 700 خانوار ساکن در منطقه و با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط و مدل‌‌های پارامتریک[3] به مقصود تخمین مقدار تمایل به پرداخت افراد جهت تقویت و تجدید خدمات اکوسیستم اجینا به نتایج ذیل دست یافتند:
 • اندازه تمایل به پرداخت خانوارها به مقصود تقویت و تجدید خدمات اکوسیستم اجینا معادل مبلغ متوسط سالانه 37/19 یوان برآورد گردید که در این بین اندازه میانگین سالانه تمایل به پرداخت خانوارهای ساکن در منطقه رودخانه اصلی 78/20 یوان بود و خانوارهای ساکن در سایر بخش‌های حوضه رود هی[4]” تمایل به پرداخت مبلغ متوسط سالانه 41/14 یوان را داشتند.
 • با در نظر گرفتن تفاوت‌های جغرافیایی منطقه و لحاظ کردن یک دوره زمانی 20 ساله، مجموع ارزش حال منافع حاصل از تجدید و تقویت خدمات اکوسیستمی منطقه اجینا ، 33/55 میلیون یوان برآورد گردید.
 • نتایج تجربی حاصل از این مطالعه نشان داد که علی‌رغم وجود تفاوت‌های نهادی و فرهنگی میان کشورهای توسعه یافته غربی و چین، با طراحی محتاطانه و به کار گرفتن فرآیند پیش آزمون در روش ارزش گذاری مشروط می‌توان از این روش در کشور چین نیز بهره گیری نمود.
 • موپلوا و همکاران[5] در مطالعه خود در سال 2007، با عنوان “درک توریست‌ها و تمایل به پرداخت آن‌ها برای هزینه‌های پارک: مطالعه موردی توریستهای آزاد[6] و مشتریان[7] تورهای مسافرتی در منطقه حفاظت شده مرمی” آفریقا[8] ، با بهره گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و با نظرسنجی از یک نمونه 500 نفری از طریق پرسشنامه به نتایج ذیل دست یافتند:
 • بین مقادیر ذکر گردیده تمایل به پرداخت افراد و درآمد آن‌ها ارتباط مثبت هست.
 • بازدیدکنندگان خارجی در مقایسه با بازدیدکنندگان از سایر کشورهای آفریقایی، بالاترین تمایل را برای پرداخت ورودیه و هزینه‌های اقامت دارند.

 توریست‌ها مهم‌ترین علت های خود را برای پرداخت ورودیه افزایش یافته، بهبود خدمات سایت تفریحی و صرف وجوه جمع‌آوری شده جهت نگهداری از منطقه ذکر نمودند

[1] – Zhogmin et all, 2003

2 – Ejina

[3] – Parametric Models

[4] – Hei Basin

[5]-Mmopelwa et all,2007

[6]– Self – Administered Turists

[7]– Client

[8] Moremi, Botswana, Africa

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن