دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی( نیکجو )

ایشان تصریح به این دارند که احساس رضایت  از زندگی به هفت عامل زیر بستگی دارد:

الف- خوش‌بینی[1]  یعنی روی  مثبت حوادث را دیدن

ب-کار: به ویژه کاری که دارای امنیت شغلی باشد

ج- خانواده: احساس رضایت خانوادگی موجب کاهش اثرات نگرانیهای زندگی می گردد. در مطالعه‌ای که در مورد مردان مبتلا به سکته قلبی انجام شده مشخص شده که درد پس از سکته قلبی در بیمارانی که همسری حمایتگر داشته‌اند به گونه برجسته‌ای کمتر از بیمارانی بوده که همسر حمایتگر نداشتند.

د-طبیعت: طبیعت ما در زندگی و حیات در روی کره زمین  می باشد. احساس آشنایی و آرامش و زیبایی که در دامان طبیعت به بشر دست می‌دهد منبع نیرو‌مندی برای رسیدن به احساس رضایت از زندگی می باشد.

هـ  هنر: آشنایی و علاقه‌مندی و بهره گیری و لذت بردن از هنر‌های هفتگانه می‌تواند در ایجاد و یا تقویت احساس شادی و رضایت از زندگی موثر باشد

و- شوخ طبعی[2]: گرچه هنور تحقیقات دقیقی در مورد خنده انجام نشده می باشد،  اما تصور می گردد که خنده موجب آزاد‌شدن مواد ارپیو‌می درونزا  ـ مانند آندورفین‌هاـ می گردد  که احتمالاً با احساس راحتی و شادابی پس از خنده ارتباط دارد.

ز- معنویت[3]:  مقصود از معنویت چیزی ورای عقاید مذهبی مرسوم می باشد معنویت دلالت بر وحدتی آسمانی و عشقی بی‌حد و مرز و طبقه‌بندی نشده دارد. اتصال و اتکال به منبع لایزال، منبعی عظیم از آرامش و اطمینان برای فرد به ارمغان می‌آورد.

2-2-1-11- مطالعه اندازه رضایت از زندگی( قاضی طباطبایی[4] )

در بخشی از این پژوهش، محقق به مطالعه اندازه رضایت از زندگی پاسخ­گویان پرداخته می باشد. 9 گویه به کار رفته در این پژوهش به تبیین ذیل می باشد.

1ـ من از دست زندگی‌ام درمانده شده‌ام.

2ـ من از طریقه زندگی خود راضی هستم

3ـ روز به روز که می‌گذرد وضعیت زندگی ما بهتر می گردد.

4ـ من پیش روی معضلات زندگی‌ احساس ناتوانی می‌کنم

5 ـ احساس می‌کنم پیش روی معضلات زندگی‌ تنهایم و هیچ پشت و پناهی ندارم

6ـ در طول زندگی‌ام به آرزوهایم دست یافته‌ام

7ـ در  خانواده ما روز به روز تکریم و ادب بین من و همسرم کمتر می گردد

8ـ من نسبت به آینده خانواده‌ام خوش‌بین هستم.

9ـ فکر می‌کنم همسرم از زندگی با من راضی می باشد

[1] – optimism

[2] – Humor

[3] – spirtuality

[4]   گویه های مذکور از پرسشنامه محقق اخذ شده می باشد و لذا مباحث تئوریک و نتایج آن در دسترس نمی باشد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟