دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری ازسوی رهبرانقلاب به قوای سه گانه درسال1389

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
 • در نظر داشتن اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به مقصود تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
 • عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
 • کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به مقصود تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
 • توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به مقصود ارائه مطلوب خدمات عمومی
 • دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
 • خدمات رسانی برتر، جدید و کیفی به مقصود ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
 • شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
 • زمینه سازی برای جذب و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
 • قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها  .
 • نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
 • تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
 • حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
 • ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
 • کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
 • طرفداری از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به مقصود پویایی نظام اداری
  مخاطبان محترم این سیاستها (سایت اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب[1]).

[1]. www.leader.ir

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو