دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

نتیجه­گیری مطلوب، حاصل تجزیه‌وتحلیل دقیق اطلاعاتی می باشد که بر مبنای سؤال اصلی پژوهش گردآوری‌شده می باشد. پس تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌عنوان بخشی از فرآیند پژوهش علمی، یکی از پایه­های اصلی هر مطالعه و مطالعه می باشد. هدف از تجزیه‌وتحلیل، درآوردن داده­ها به شکل قابل‌فهم و تفسیر می باشد. مفاهیم و ابزارهای آماری به‌صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرآیند اکثر تحقیقات را تشکیل می­دهند. تأثیر این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آن‌ها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم‌یافته‌های حاصل از مطالعه، نظاره نمود. پس در پژوهش رفتاری، روش‌های آماری چندین تأثیر مرتبط باهم اعمال می‌کنند(بازرگان، 1376). در این فصـل برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از روش ارزش‌گذاری مشروط با بهره گیری از نظرسنجی پرسشنامه‌ای دوگانه دوبعدی و تخمین مدل لایت به‌مقصود برآورد تمایل به پرداخت افراد جهت دستیابی به هوای تمیز و سلامتی بیشتر بهره گیری می گردد.. نظر به این­که اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌صورت غیر کمی می­باشند، در مرحله اول این اطلاعات بایستی به اطلاعات کمی تبدیل و در مرحله بعدی این اطلاعات با بهره گیری از روش­های آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار ­گیرند. در این فصل همراه با آمار استنباطی، آمار توصیفی داده­های حاصل از 384 پرسشنامه ارائه و سپس تحلیل داده­ها بر مبنای آمار استنباطی و آمار توصیفی به کمک فنون آماری مناسب به‌مقصود آزمون فرضیه­ها صورت می­گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن