دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تطبیقی اندازه رضایت از زندگی و احساس سعادت در بین چندین کشور اروپایی (اینگلهارت 1988 تا 1973)

در این اثر ارزشمند اینگلهارت با در نظر داشتن نتایج تحقیقات طولی و میان فرهنگی به مطالعه تطبیقی اندازه رضایت از زندگی و احساس سعادت در بین چندین کشور اروپایی پرداخته می باشد. او تصریح می کند که «در جمع بندی نتایج بیش از دویست هزار مصاحبه در نه کشور اروپایی» تفاوتهای میان فرهنگی فراوان را که در طول زمان ثابت بوده‌اند، نظاره می کنیم به علاوه این تفاوتها تنها بازتاب اوضاع عینی اقتصادی به طریق مستقیم و ساده نیستند. مثلا مردم ایتالیا هر سال پایین ترین سطح رضایت از زندگی را نشان می دهند، از 1973 تا 1988 بجز یک سال (که از آخر در ردیف دوم هستند) همیشه در انتها قرار دارند؛ در طول این دوره پانزده ساله هیچگاه درصد ایتالیایی هایی که از زندگی خود بسیار راضی بوده‌اند از 15 بالاتر نرفته می باشد. فرانسویان با فاصله کمی بالاتر از ایتالیایی‌ها قرار دارند ….در نقطه کاملا مقابل، دانمارکی ها قرار دارند که هر سال بالاترین سطح رضایت کلی از زندگی را نشان می دهند بجز یک سال (که در ردیف دوم قرار دارند)، هیچگاه درصد دانمارکی هایی که خود را خیلی راضی بر شمرده اند کمتر از 47 نبوده می باشد. به گونه میانگین احتمال اینکه دانمارکی ها از زندگی خود « خیلی راضی » باشند شش برابر ایتالیایی ها می باشد ….

دیگر ملیت ها جایگاه نسبی خود را به طرزی قابل ملاحظه ثابت نگهداشته اند، تنها با یک استثناء یعنی بلژیکی ها؛ کسانی که در تمام دهه 1970 در میان سه تا از راضی ترین ملیتها قرار داشتند اما در دهه 1980 یک کاهش محسوس و ممتد را نشان می دهند تا آنجا که در 1986 به ردیف ششم سقوط می کنند …. این 15 تا 20 درصد تنزل در مقایسه با 50 درصد اختلاف که دانمارکی ها را از ایتالیایی ها جدا می کند آنقدر زیاد نیست؛ اما بیانگر کاهش محسوس در احساس سعادت در میان مردم بلژیک در تقابل با ثبات کلی تفاوتهای مقطعی- ملی مورد نظاره در سراسر این دوره می باشد. تفاوت های فرهنگی منطقا پایدار هستند، اما نه ابدی. نوسانهای کوتاه مدت هست و همانطور که در مورد بلژیک نشان می دهد ممکن می باشد دگرگونی­های مهمی در جایگاه نسبی بعضی ملل پدید آید.

…. علت کاهش رضایت از زندگی در بلژیک را می توان تا حدی ناشی از بیکاری و تورمی دانست که در دهه 1980 در این کشور به سطح فوق العاده بالایی رسیده بود …. پیش روی رضایت از زندگی در آلمان یک طریقه به سوی بالای نسبتا کم اما قابل درک را نشان می دهد، کشوری که کمترین نرخ تورم را از سال 1973 تا 1988 داشته می باشد . پس ما ارتباط تقریبا زیادی بین نوسان های کوتاه مدت رضایت از زندگی و تجربه های اقتصادی جوامع مزبور می یابیم.

اما یک جنبه به مراتب قابل توجه تر تداوم فرهنگی می باشد که علیرغم این نوسان های کوتاه مدت استمرار می یابد. با وجود تحولات اقتصادی بزرگ بین تجربه های کشورهای مختلف ما شاهد ثبات قابل توجهی در مراتب نسبی مردم در این کشورها هستیم. ایتالیایی ها و فرانسوی ها در همه حال در ردیفهای نزدیک به آخر و دانمارکی ها و هلندی ها در ردیفهای بالا قرار دارند. و علیرغم این حقیقت که اقتصاد آلمان هم در شرایط مطلق و هم در عملکرد نسبی در طول این دوره در مرتبه بالایی قرار دارد، سطح رضایت از زندگی در میان مردم آلمان پیوسته در حد نسبتا پایینی می باشد (اگرچه روندی رو به بالا را نشان می دهد). پیش روی هم درآمد سرانه ایرلندیها و هم درآمد سرانه هلندی ها از آلمانی ها کمتر می باشد و اقتصادشان نیز سطح قابل ملاحظه بالاتری از تورم و بیکاری را در این دوره به نسبت اقتصاد آلمان نشان می دهد، معهذا هم ایرلندی ها و هم هلندی ها دائما سطح بالاتری از رضایت از زندگی را نسبت به آلمانی ها نشان می دهند. اگرچه تفاوتهای فرهنگی در رضایت از زندگی به دگرگونی های اقتصادی واکنش نشان می دهند اما این واکنش بسیار کند انجام می شود. نتیجه گیری ما بسیار ساده اما مهم می باشد: مؤلفه فرهنگی می باشد که زمینه ساز این پاسخ ها می باشد اساسا هر پاسخی تا حدی متاثر از محیطی می باشد که در آن پرسیده می گردد و این سوال هم استثناء نیست. پاسخ ها هم بازتاب نوسان های کوتاه مدت (ناشی از رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نزدیک) و هم بازتاب عامل بلند مدت فرهنگی هستند ….

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟